วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 (นครสวรรค์) ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 (นครสวรรค์) ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ตามนโยบายรัฐบาล ยกระดับเป็นสำนักงานปลอดโฟมและถุงพลาสติก พร้อมจัดการคัดแยกขยะ ทั่วไป,ขยะรีไซเคิล และขยะย่อยสลาย เพื่อลดปัญหาผลกระทบและอันตรายจากการใช้ถุงพลาสติก และขยะทุกประเภท

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin