วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ มอบหมายให้นายบุรินทร์ วัฒนา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นายถาวร ชาญไชย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ให้การต้อนรับ และลงเรือสำรวจแม่น้ำสะแกกรัง พร้อมพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรค

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin