วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายมานพ เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริษัท Shell ประเทศไทย จำกัด สาขสมุทรสงคราม, บริษัท PTG เอ็นเนอยี จำกัด( มหาชน)และบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฟร์ซัน พาราไดซ์ จำกัด เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ รวมถึงชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin