วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานตรวจเรือ ปฏิบัติงานตรวจวัดเสียงเรือโดยสาร พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่น PM 2.5และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานตรวจเรือ ปฏิบัติงานตรวจวัดเสียงเรือโดยสาร พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่น PM 2.5 และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ณ ท่าเทียบแพขนานยนต์ และท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 23

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin