วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น กรมเจ้าท่า ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในหน่วยงานขึ้น

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin