วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายภูริพฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ตรวจท่า และสื่อมวลชน ร่วมกันตรวจสอบท่าเทียบเรือ/โป๊ะเทียบเรือ/เรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลวันลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ตรวจท่า และสื่อมวลชน ร่วมกันตรวจสอบท่าเทียบเรือ/โป๊ะเทียบเรือ/เรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลวันลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือหน้าวัดภูมริน ติดป้ายกำหนดจำนวนผู้โดยสาร เปลี่ยนห่วงชีวิตและซ่อมแซมบางส่วนที่ชำรุด ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยทางน้ำให้ประชาชนรับทราบ

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin