วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 (นครสวรรค์) ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองสลัก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลนและรถขุด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 (นครสวรรค์) โดยนายณรงค์ฤทธิ์ ภาคภูมิ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยฯ ปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสลัก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำ เมื่อขุดลอกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะทำให้ผู้ใช้ร่องน้ำสามารถนำเรือเข้าออกได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตลอดเวลารวมทั้งช่วยในการระบายน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ ผลงานที่ขุดได้ระยะทาง 914 เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.45 ของแผนงาน

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin