วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจปราบปราม มลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ ตรวจเอกสารประจำเรือ พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำและแจ้งเตือนมาตรการเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2562 ตามประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจปราบปราม มลพิษทางเสียง และมลพิษทางอากาศ ตรวจเอกสารประจำเรือ พร้อมทั้งเน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้บรรทุกเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต เดินเรือด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ รับฟังและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศก่อนการเดินเรือ แนะนำให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพให้ถูกต้องเรียบร้อยตลอดการสัญจรทางน้ำ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำและแจ้งเตือนมาตรการเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2562 ตามประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและผู้ร่วมเทศกาล ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะลันตาศาลาด่าน และหาดพระแอะ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 20

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin