วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำท่าเทียบเรือสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำท่าเทียบเรือสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วย ท่าเทียบเรือบริษัท ที เจ แลนด์ จำกัด ท่าเทียบเรือ บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด บริษัท ธนาพรชัย จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภนาวา ในการควบคุม กำกับ ดูแล และยกระดับความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ โดยสามารถเขื่อมโยงกล้อง cctv บริเวณท่าเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าสู่ระบบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการได้ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ของกรมเจ้าท่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin