วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วย นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือผู้ประกอบการท่าเรือเพื่อขอความร่วมมือติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วย นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือผู้ประกอบการท่าเรือ จำนวน 45 ท่าเรือ เพื่อขอความร่วมมือติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำท่าเทียบเรือสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ โดยสามารถเชื่อมโยงกล้อง cctv บริเวณท่าเรือฯ เข้าสู่ระบบควบคุม cctv ของสำนักงานเจ้าท่า เพื่อให้สามารถกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการติดตั้งกล้อง cctv ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา มีจำนวนท่าเรือเป้าหมาย 68 ท่าเรือ ซึ่งดำเนินการติดตั้งกล้อง cctvและเชื่อมต่อกับกรมเจ้าท่าแล้ว 23 ท่าเรือ อยู่ระหว่างการติดตั้งและเชื่อมต่ออีก 45 ท่าเรือ

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin