วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 801 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำเรือออกตรวจตราความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของเรือ

วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 801 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำเรือออกตรวจตราความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของเรือ พร้อมขึ้นตรวจสภาพภายในเรือโดยสาร อุปกรณ์ความปลอดภัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งเน้นย้ำ กวดขันในส่วนของการตรวจสภาพเครื่องยนต์ของเรือโดยสาร และให้คำแนะนำในการเดินเรือในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin