วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาและเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาและเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อช่วยลดสถานการณ์ภาวะโลกร้อน กรมเจ้าท่าได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในหน่วยงานขึ้น

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin