วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจท่าเทียบเรือและดำเนินการติดต่อประสานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพื่อขอเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ท่าเทียบเรือสุระกุล และท่าเทียบเรือเกียรติเจริญชัย1

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายอธิการ สุ่นทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ทำการลงพื้นที่สำรวจท่าเทียบเรือและดำเนินการติดต่อประสานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพื่อขอเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ท่าเทียบเรือสุระกุล และท่าเทียบเรือเกียรติเจริญชัย1 อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจะทำการเร่งติดต่อกับผู้รับเหมาที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของท่าเทียบเรือ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณ มายังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ตามนโยบายของกรมเจ้าท่า

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 23

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin