วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี2562 ของวัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบหมายให้ นายนรินทร์ ร้อยคำ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ และนายชาญวิทย์ สัมมาขันธ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี2562 ของวัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อ “ลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันทร์” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin