วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรกันตัง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ตรวจเรือสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจอดทิ้งสมอ บริเวณหลังเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบนายนิติ อุทุมพร ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอรรถพล ไข่แก้ว เจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ บูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรกันตัง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ตรวจเรือสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจอดทิ้งสมอ บริเวณหลังเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยได้ตรวจใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ รวมทั้งประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของคนประจำเรือ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องและใช้การได้ ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin