วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น กรมเจ้าท่า ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในหน่วยงานขึ้น

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin