วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี มอบหมายให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตรวจวัดเสียงเรือโดยสาร พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่น PM 2.5 และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี มอบหมายให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตรวจวัดเสียงเรือโดยสาร พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่น PM 2.5 และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ณ ท่าเทียบเรือริมแม่น้ำปัตตานี ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบเรือโดยสารมีค่าความดังของเสียงเกินมาตรฐาน

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin