วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทงปี พ.ศ.2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทงปี พ.ศ.2562

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin