วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ดำเนินการประสานงานกับผู้บริหารท่าเรือสัตหีบ เพื่อขอความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามเรือสินค้าที่จะเข้าเทียบท่า ภายในอาณาบริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา มอบหมายให้เจ้าพนักงานตรวจท่าและเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ดำเนินการประสานงานกับผู้บริหารท่าเรือสัตหีบ เพื่อขอความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามเรือสินค้าที่จะเข้าเทียบท่า ภายในอาณาบริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ ซึ่งอยู่ในเขตความปลอดภัยทหารและพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในเบื้องต้นผู้บริหารการท่าเรือสัตหีบยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่เข้ามาทำสินค้าในพื้นที่รับผิดชอบ หากมีการร้องขอแต่ขอสงวนในเรื่องการเผยแพร่การเชื่อมข้อมูลโดยผ่านกล้อง cctv เนื่องจากเป็นเขตความปลอดภัยของทหารและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ จึงไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลให้ปรากฏภาพหรือกิจกรรมภายในเขตท่าเรือในความรับผิดชอบได้ ทั้งนี้สำนักงานฯ จะประสานการปฏิบัติงานในการรับส่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin