วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายประทิน ออมสิน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อช่วยลดสถานการณ์ภาวะโลกร้อน กรมเจ้าท่าได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในหน่วยงานขึ้น

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: