วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำลงพื้นที่สำรวจหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำท่าเทียบเรือสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 7 ท่าเรือ ประกอบด้วย 1.ท่าเรือการไฟฟ้า 2.ท่าเรือพวงพัฒนา 3. ท่าเรือไทยซุการ์ 4. ซี อาร์ ซี การท่าเรือ 5. ท่าเรือแหลมทองสหการ 6. ท่าเรือไทยเซ็นทรัลเคมี 7. ท่าเรืออุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย เพื่อเป็นการควบคุม กำกับ ดูแล และยกระดับความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ โดยสามารถเขื่อมโยงกล้อง cctv บริเวณท่าเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าสู่ระบบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการได้ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ของกรมเจ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin