วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัดจันทร์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมการในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัดจันทร์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมการในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin