วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการเจ้าท่ารักษ์คลองดำเนินสะดวกอบรมนายท้ายเรือเพิ่มเติม รุ่นที่ 2

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการเจ้าท่ารักษ์คลองดำเนินสะดวก เพื่อรณรงค์การงดทิ้งขยะลงคลองดำเนินสะดวก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเยาวชน นักท่องเที่ยว ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาแม่น้ำ ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ยังได้จัดอบรมนายท้ายเรือเพิ่มเติม รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามแผนจัดกลุ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของเรือบรรทุกคนโดยสารในคลองดำเนินสะดวก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการใช้เครื่องยนต์และการเดินเรือที่ถูกต้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 22

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin