วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา (สุราษฎร์ธานี) ตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยนายพงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ลงพื้นที่บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด, บริษัท สุราษฎร์ท่าทอง จำกัด, บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอมินอล จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ รวมถึงชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบควบคุม CCTV ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin