วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 และผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินคลองนาจอมเทียน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 และผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินคลองนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยมีแผนงานโครงการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ระยะทางยาว ประมาณ 775 เมตร ความกว้าง 10 เมตรและลึก 1.5 ถึง 2.5 เมตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin