วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสภาพเรือโดยสารและตรวจท่าเทียบเรือฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด พร้อมด้วยนายสโรช เถาว์สิริ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ออกตรวจสอบสภาพเรือโดยสารและตรวจท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพร ท่าเรือเฟอร์รี่เซ็นเตอร์พ้อยและท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ ได้เข้มงวดกวดขันผู้ประกอบกิจการ เจ้าของท่าเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 48

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin