วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกตรวจโป๊ะพร้อมสะพานปรับระดับ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายมานพ เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ และนายนิพนธ์ พรเจริญ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ออกตรวจโป๊ะพร้อมสะพานปรับระดับ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง และความปลอดภัยแด่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการโป๊ะในวันลอยกระทง

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 28

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin