วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ร่วมกับอาสาวารี ออกประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมทั้งตรวจวัดระดับเสียงและตรวจสภาพเครื่องยนต์เรือในการลดปัญหาละอองฝุ่น PM2.5

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ร่วมกับอาสาวารี ออกประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ำให้กับชาวเรือ ชาวแพ พร้อมทั้งตรวจวัดระดับเสียงและตรวจสภาพเครื่องยนต์เรือในการลดปัญหาละอองฝุ่น PM2.5 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ หาดบางแสน2 เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin