วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยทางน้ำ และประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำฯ ในช่วงก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มอบหมายให้ นายปริญญา ฉลองธรรม. เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นางนันทิญา รักษาคลัง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ นายศิริศักดิ์ นพศรี เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน และ นางสาวสุภาพรณ์ มูลทองหลาง เจ้าพนักงานขนส่ง ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยทางน้ำ และประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำฯ ในช่วงก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 บริเวณทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: