วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยของท่าเรือและเรือโดยสาร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ที่ 85/2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจท่าเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ร่วมตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยของท่าเรือและเรือโดยสาร ดังต่อไปนี้ – ท่าเรือลมพระยาปากน้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี – ท่าเรืออเนกประสงค์ แหลมทวด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี – ท่าเรือซีทราน อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยการตรวจความพร้อมดังกล่าวในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัย แก่ผู้ทำการในเรือและท่าเรือดังกล่าว เพื่อเป็นการเน้นย้ำตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 32

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin