วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทำการสำรวจอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำน่าน ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยื่นแจ้ง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 32/2560

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,นายอำเภอแห่งท้องที่โดยกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ทำการสำรวจอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำน่าน ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยื่นแจ้ง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 32/2560 ในพื้นที่ ต.วังแดง,ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน ต.ท่าสัก อ.พิขัย ต.วังกะพี้ ,ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จำนวน 58 ราย เพื่อจัดทำข้อมูลก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin