วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 งานตรวจเรือและงานตรวจการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกคนโดยสาร และประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยการแจกแผ่นผับ (Brochures) และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือ และผู้ประกอบการเรือ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 งานตรวจเรือและงานตรวจการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกคนโดยสาร และประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยการแจกแผ่นผับ (Brochures) และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือ และผู้ประกอบการเรือ ตระหนักถึงผลกระทบของพิษร้ายจากฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณท่าเรือปลายจันทร์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 21

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin