วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 4 ที่ 85/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจท่าเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 4 ที่ 85/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจท่าเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ โดยนายวิจักรขณ์ ชูภาระกิจ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยของท่าเรือและเรือโดยสาร ดังต่อไปนี้
– ท่าเรือพระใหญ่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
– ท่าเรือเพชรรัตน์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
– ท่าเรือเทศบาล อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
– ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
– ท่าเทียบเรือซีทราน (หน้าทอน) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โดยการตรวจความพร้อมดังกล่าวในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัย แก่ผู้ทำการในเรือและท่าเรือดังกล่าว เพื่อเป็นการเน้นย้ำตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 26

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin