วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม บูรณาการร่วมกับคณะทำงานตรวจตรา ควบคุม ดูแล การดูดทรายในแม่น้ำโขง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม บูรณาการร่วมกับคณะทำงานตรวจตรา ควบคุม ดูแล การดูดทรายในแม่น้ำโขง ท้องที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin