วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจหิ้วถุงผ้าตาม “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อช่วยลดสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในหน่วยงานขึ้น

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 21

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin