วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐ” เพื่อช่วยลดสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในหน่วยงานขึ้น

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin