วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ มอบหมายให้นานบุรินทร์ วัฒนา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ และนายเลิศฤทธิ์ โภคจรัสธำรง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ออกปฏิบัติการบูรณาการร่วมตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์บริเวณวัดปากน้ำโพเหนือ วัดคลองคาง สถานที่ท่องเที่ยวพาสาน ชุมชนหน้าผา เรือข้ามฟากตลาดเทศบาล แพบริการอาหารหน้าศาลากลาง โดยมีสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin