วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้มีการปรับเปลี่ยน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้ นายประมวล เทศนา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ และนายพีรพล สัจจะสกุลวงศ์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้มีการปรับเปลี่ยน “โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่” จัดโดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ซีสเปคตรัม จำกัด และ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ ห้องประชุมนราธิป โรงแรมไดมอนส์ บีช รีสอร์ท (น้ำเมา) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin