วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” อันเป็นไปตามนโยบายของกรมเจ้าท่ารณรงค์ให้ช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin