วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้ นางนพรัตน์ อภิบาลศรี เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้ นางนพรัตน์ อภิบาลศรี เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเฐก พุทธศักราช 2562 โดยมี พ.ต.อ.ปราบ ชัยเชียงเอม นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin