วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ปัญญไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ประชุมผู้บริหารในสังกัด จภ.5 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ปัญญไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเกษร จินดาวงค์ หอผ. และผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารในสังกัด จภ.5 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายอธิบดีกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมสาครวิสัย กรมเจ้าท่า

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin