วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานประจำท่าและเจ้าหน้าที่เรือเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานประจำท่าและเจ้าหน้าที่เรือเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายอธิบดีกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin