วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและทราบแผนการพัฒนาลำตะคอง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและทราบแผนการพัฒนาลำตะคอง ณ ห้องประชุมเขื่อนลำตะคอง ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin