วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ มอบหมายให้นายพลชาติ ปานมณี เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ดำเนินการตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์ของเรือโดยสาร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ มอบหมายให้นายพลชาติ ปานมณี เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ดำเนินการตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์ของเรือโดยสาร ตามแผนป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาเรือโดยสารที่มีเสียงดังเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเข้าตรวจตราเรือโดยสารของท่าเรือวิบูลย์ศรี-ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ (บริษัท สมุทรทิพย์ จำกัด) จำนวน 3 ลำ คือ เรือสิทธิโชค 16 เรือสิทธิโชค 17 และเรือสิทธิโชค 20 ผลการตรวจสอบ ค่าเสียงที่วัดไม่เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin