วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จัดประชุมผู้ประกอบการเรือโดยสารเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โครงการอบรมผู้ควบคุมเรือโดยสารและโครงการขยะในลำน้ำแลกเสื้อชูชีพและเปิดตัวแอพ10บาท เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงและนักท่องเที่ยวทางน้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมผู้ประกอบการเรือโดยสารเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โครงการอบรมผู้ควบคุมเรือโดยสารและโครงการขยะในลำน้ำแลกเสื้อชูชีพและเปิดตัวแอพ10บาท เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงและนักท่องเที่ยวทางน้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กล่าวรายงานและมอบสวิงตักขยะให้กับผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันตักขยะในลำน้ำช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในลำน้ำแม่กลองและคลองอัมพวา

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin