วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 4 ที่ 85/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจท่าเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ โดยนายวิจักรขณ์ ชูภาระกิจ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยของท่าเรือและเรือโดยสาร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 4 ที่ 85/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจท่าเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ โดยนายวิจักรขณ์ ชูภาระกิจ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยของท่าเรือและเรือโดยสาร ดังต่อไปนี้ – ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว อบจ. อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร – สถานที่ท่องเที่ยวโครงการในพระราชดําริหนองใหญ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยการตรวจความพร้อมดังกล่าวในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัย แก่ผู้ทำการในเรือและท่าเรือดังกล่าว เพื่อเป็นการเน้นย้ำตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin