วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายจักรพันธ์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 ได้มอบนายประทีป นิภัสตรา นายช่างขุดลอกชำนาญงาน งานอำนวยการ พร้อมคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกร่องน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่ามกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายจักรพันธ์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 ได้มอบนายประทีป นิภัสตรา นายช่างขุดลอกชำนาญงาน งานอำนวยการ พร้อมคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกร่องน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขุดลอกร่องน้ำในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
1.เวลา. 09.00 น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านสามเสียม ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ผลการประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความต้องการให้มีการขุดลอกร่องน้ำสามเสียม
2.เวลา 14.00 น.ณ.สมาคมประมงปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ผลการประชาสัมพันธ์ประชาชนต้องการให้มีการขุดลอกร่องน้ำชุมพร(ร่อนใน)

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin