วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย มอบหมายให้นายศุภชัย ปัญญาแดง เจ้าพนักงานตรวจท่า และเจ้าหน้าที่งานตรวจการณ์ขนส่งทางน้ำ ออกตรวจตราปราบปราม ประชาสัมพันธ์และตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย มอบหมายให้นายศุภชัย ปัญญาแดง เจ้าพนักงานตรวจท่า และเจ้าหน้าที่งานตรวจการณ์ขนส่งทางน้ำ ออกตรวจตราปราบปราม ประชาสัมพันธ์และตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยได้ลงพื้นที่ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ บริเวณจุดที่ใช้บริการประชาชน ในเทศกาลลอยกระทง ไม่พบข้อบกพร่อง และได้เข้าตรวจปราบปรามท่าทรายและเรือข้ามฝากไทย-ลาว ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin