วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายบุญล้ำ จั่นบรรจง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 พร้อมด้วยนายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จภ.1, จภ.1 (ชม.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายบุญล้ำ จั่นบรรจง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 พร้อมด้วยนายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จภ.1, จภ.1 (ชม.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เส้นทางจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเริ่มตั้งแต่ สะพานสรีเวียงพิงค์ (ฟ้าฮ่าม) ถึง สะพานเม็งรายอนุสรณ์ (ช้างคลาน)

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin