วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อตรวจสภาพเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆของเรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อตรวจสภาพเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆของเรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ได้ออกตรวจท่าเทียบเรือ รวมทั้งแพโดยสาร ในพื้นที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลตำบลไร่ขิงโดยได้แจ้งให้เจ้าของท่าเรือ แพ เร่งดำเนินการแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยตามที่เจ้าท่ากำหนด หากยังไม่ดำเนินการแก้ไข จะพิจารณางดใช้ก่อนงานเทศกาลลอยกระทงต่อไป

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin